PHẦN MỀM HỖ TRỢ KINH DOANH TRÊN FACEBOOK

SIMPLE-FB1

1,500,000 VND

- QUÉT KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
- KẾT BẠN TỰ ĐỘNG.
- QUẢN LÝ PROFILE
-TIN NHẮN TỰ ĐỘNG FANPAGE
-TẠO TƯƠNG TÁC VỚI BẠN BÈ
  • 1 NĂM

    1 NĂM

    1,500,000 VND
  • VĨNH VIỄN

    VĨNH VIỄN

    2,500,000 VND