ĐẮC NHÂN TÂM (PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT - BÌA CỨNG)

TDS-16

98,000 VND

Số trang: 320
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
NXB: NXB Tổng Hợp TPHCM
Tác giả: Dale Carnegie
Biên dịch: Nguyễn Văn Phước